SYSTEMY ALARMOWE

SYSTEMY ALARMOWE- to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy). 

W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika. 

Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.). 

Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu „pod przymusem”, która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu – cichy alarm, wezwanie ochrony. 

  • 1. Centrala alarmowa - urządzenie służące do odbioru sygnałów z czujek i przycisków alarmowych, do przetwarzania, sterowania, sygnalizacji oraz inicjowania dalej transmisji. Jest to płyta z procesorem i innymi dyskretnymi elementami, którą umieszcza się w standardowej obudowie wraz z akumulatorem.
  • 2. Klawiatury - inaczej zwana manipulatorem kodowym, za pośrednictwem tego urządzenia użytkownik komunikuje się z centralą.
  • 3. Rodzaje czujek: Czujka - Czujki są jednymi z najważniejszych elementów wpływających na jakość i niezawodność systemu alarmowego. Dlatego ich właściwy dobór, a także prawidłowe zastosowanie wymaga wiedzy teoretycznej i doświadczenia.
  • CZUJKA PIR - czujnik elektroniczny służący do wykrywania ruchu. Powszechnie stosowany w systemach alarmowych.
  • CZUJKA PROPET - "czujka przyjazna zwierzętom" . Czujka posiada funkcję Automatycznej Kompensacji Temperatury oraz Analizy Sygnału Auto Pulse. Dodatkowo zastosowano soczewki, dzięki którym czujka nie reaguje na zwierzęta o masie do ok. 18 kg.
  • CZUJKA DUALNA - Czujki dualne to specjalna grupa czujek alarmowych, które najprościej mówiąc korzystają z dwóch technik detekcji ruchu. Czujki dualne najczęściej stosujemy w miejscach, gdzie istnieje obawa, że tradycyjna pasywna czujka podczerwieni PIR będzie narażona na gwałtowne zmiany temperatur (np. podczas pracy w pomieszczeniu z piecem lub klimatyzatorem). Zastosowanie dwóch rodzajów detekcji pozwala na zwiększenie skuteczności działania takiego czujnika. Ponadto, dwie metody detekcji pozwalają na znaczne ograniczenie tzw. fałszywych alarmów. Obecnie wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje czujek dualnych, a są to czujki łączące detekcję w podczerwieni z detekcją mikrofalową lub z detekcją ultradźwiękową.
  • KONTAKTRON - łącznik elektroniczny hermetyczny sterowany polem magnetycznym.
  • CZUJKA PRZECIW POŻAROWA - element detekcyjny automatycznego systemu sygnalizacji pożarowej. Czujka pożarowa reaguje na charakterystyczne zjawiska fizyczne lub chemiczne występujące w procesie rozwijania się pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka pożarowa wysyła sygnał alarmu do centrali systemu SSP.
  • CZUJKA GAZU - reaguje na podwyższone stężenie określonego rodzaju gazu, np. metanu (będącego głównym składnikiem gazu ziemnego), LPG, czadu czy gazów usypiających lub zabijających.
  • CZUJKA STŁUCZENIA SZKŁA - W czujkach wykorzystano, mikroprocesorową technologię analizy dźwięku (SAT) do rozpoznawania określonych częstotliwości towarzyszących tłuczeniu szkła. Czujki wykrywają stłuczenie szyb wykonanych ze szkła zwykłego, hartowanego, laminowanego lub zbrojonego siatką drucianą.

Systemy CCTV

SYSTEM CCTV – system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym (telewizja kablowa) służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery. 

Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Telewizja przemysłowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp.

 

Monitoring

MONITORING – usługa polegająca na całodobowym odbiorze informacji przekazywanych z systemu alarmowego do stacji monitorującej SUFO Security, która podejmuje odpowiednia działania wysyłając patrol interwencyjny do obiektu monitorowanego.

Konwojowanie

KONWOJOWANIE – Usługa polega na transportowaniu wartości pieniężnych, dokumentów i przedmiotów wartościowych.

Konwojowanie odbywa się na zasadzie inkasa lub w obecności kasjera Zleceniodawcy.

Wartości transportowane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojazdach. Zadania realizują odpowiednio wykwalifikowani i wyposażeni pracownicy, utrzymujący stałą łączność z Centrum Monitoringu i Dowodzenia.

Przykładowe zadania realizowane przez grupę konwojową:

– transportowanie utargu ze sklepów, hurtowni, punktów usługowych i urzędów do banku
– transportowanie wartości pieniężnych z banku, zgodnie ze zleceniem Klienta
– transportowanie wartości między bankami
– zabezpieczanie obsługi bankomatów
– transportowanie papierów wartościowych
– transportowanie przedmiotów wartościowych
– transportowanie dokumentów zawierających informacje niejawne.

Ochrona stała

OCHRONA STAŁA OBIEKÓW – Ochrona stała obiektów polega na stałym dozorze sprawowanym przez pracowników SUFO Security na terenie wskazanego obiektu.

Pracownicy SUFO Security w trakcie realizacji zadań są wyposażeni i umundurowani zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wykonywanie zadań ochrony stałej polega na:

– działaniach mających zapobiec potencjalnym zagrożeniom na terenie obiektu chronionego
– asystowaniu przy otwieraniu i zamykaniu obiektów, aktywacji i dezaktywacji systemów alarmowych
– dokonywaniu obchodów kontrolnych ze sprawdzaniem zabezpieczeń
– kontrolowaniu ruchu osobowego i materiałowego
– wykonywaniu innych czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia
– prowadzeniu stosownej dokumentacji
– utrzymywaniu stałej łączności z Centrum Monitoringu i Dowodzenia

W razie potrzeby pracowników ochrony fizycznej wspiera Patrol Interwencyjny.

Zamknij