O firmie

Działaniem SUFO SECURITY jest podnoszenie poczucia bezpieczeństwa naszych Klientów przez świadczenie na ich rzecz usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 

  • Specjalizujemy się w projektowaniu każdego typu systemu alarmowego oraz telewizji przemysłowej CCTV. 
  • Warunkiem trwałego powodzenia realizacji usług i wiarygodności firmy jest dla nas zadowolenie Klientów, które osiągamy, zapewniając wysoką jakość realizowanych przez nas usług.
  • SUFO SECURITY jako Koncesjonowane Przedsiębiorstwo Indywidualne, działające na podstawie wydanej koncesji przez Ministra Spraw Wewnętrznych Nr L-0299/14, jako Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna, posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. 
  • SUFO SECURITY działalnością swoją obejmuje teren całego kraju, a w szczególności teren powiatu grodzkiego Gdynia, Sopotu oraz powiatu puckiego i wejherowskiego, gdzie usytuowane jest biuro centralne oraz siedziba firmy. 
  • Proponujemy Państwu świadczenie usług zmierzających do zapobiegania powstawaniu i eliminowania powstałych zagrożeń ponoszenia strat materialnych, czy też uszczerbku na zdrowiu. 

Dla właściwego wykonywania zleconych zadań i dopełniania zasady należytej staranności przedsiębiorstwo SUFO SECURITY dysponuje etatową kadrą kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, których cechuje sumienności dyspozycyjność, prezencja a w szczególności lojalność oraz niekaralność. 

W zależności od realizowanych zadań i posiadanych uprawnień, kwalifikowani pracownicy ochrony wyposażeni są w środki ochrony osobistej, środki przymusu bezpośredniego oraz w broń palną bojową krótką oraz broń palną bojowa długą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku.

Zapraszamy do współpracy !

Zamknij